Документи от ОСА на Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-Пловдив

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 19.11.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.11.2018
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 26.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 17.09.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.09.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.04.2015
Покана за общо събрание на акционерите 09.04.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 08.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 08.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 11.02.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.02.2013
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.11.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 18.03.2009
Покана за общо събрание на акционерите 18.03.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 19.04.2008