Документи от ОСА на Завод за хартия-Белово АД-Белово

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.11.2018
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 08.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 08.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 06.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.12.2011
Покана за общо събрание на акционерите 08.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 08.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008