Документи от ОСА на Пазарджик БТМ АД-Пазарджик

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 26.05.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.03.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 10.03.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.01.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 21.01.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.02.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.02.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.07.2012
Покана за общо събрание на акционерите 25.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 18.01.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.01.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 18.10.2011
Покана за общо събрание на акционерите 19.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 19.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 21.02.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.02.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 18.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.11.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 16.12.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.12.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008