Документи от ОСА на Котлостроене АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 04.09.2020
Покана за общо събрание на акционерите 04.09.2020
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 12.12.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 30.10.2019
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.10.2019
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2019
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.03.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 07.03.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 06.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 06.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2011