Документи от ОСА на Тракийско пиво АД-Пазарджик

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 11.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.01.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 08.01.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 10.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 01.11.2008
Покана за общо събрание на акционерите 01.11.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008