Документи от ОСА на Розахим АД-Горна Оряховица

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 09.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 09.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 09.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2008