Финансови отчети на Спарки АД-Русе

Вид на отчета

Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2018 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2018 г.
Годишни отчети за 2017 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2017 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2017 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2017 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2017 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2017 г.
Годишни отчети за 2016 г.
Одитирани годишни отчети за 2016 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2016 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2016 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2016 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2016 г.
Одитирани годишни отчети за 2015 г.
Годишни отчети за 2015 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2015 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2015 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2015 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2015 г.
Годишни отчети за 2014 г.
Одитирани годишни отчети за 2014 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2014 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2014 г.
Годишни отчети за 2013 г.
Одитирани годишни отчети за 2013 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2013 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2013 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2013 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2013 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2013 г.
Годишни отчети за 2012 г.
Одитирани годишни отчети за 2012 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2012 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2012 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2012 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2012 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2012 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2012 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2012 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2012 г.
Годишни отчети за 2011 г.
Одитирани годишни отчети за 2011 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2011 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2011 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2011 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2011 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2011 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2011 г.
Консолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2011 г.
Неконсолидиран отчет за 1-во тримесечие на 2011 г.
Годишни отчети за 2010 г.
Одитирани годишни отчети за 2010 г.
Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2010 г.
Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2010 г.
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2010 г.
Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2010 г.
Консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г.
Неконсолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г.