Ежедневен бюлетин на BaSE Market

Официалният ежедневен бюлетин на BaSE Market на БФБ-София АД се издава на български и на английски език всеки работен ден, след приключване на търговската сесия.

Бюлетинът съдържа обобщени резултати от търговската сесия и новини, свързани с дейността на емитентите, чиито ценни книжа са регистрирани за търговия на BaSE Market. Чрез него БФБ-София АД оповестява информацията, която публичните дружества, регистрирани за търговия на BaSE Market са задължени да разкриват по закон.

За да получавате ежедневния бюлетин, следва да се абонирате.

Ако вече сте абонат, тук можете да намерите последните пет издания на ежедневния бюлетин на на BaSE Market.
Информацията се обновява всеки ден след 17:25 часа.


Ежедневен бюлетин на BaSE Market на английски език (PDF) Свободен достъп
Ежедневен бюлетин на BaSE Market на български език (PDF) Свободен достъп
Ежедневен бюлетин на BaSE Market на английски език (Excel)  
Ежедневен бюлетин на BaSE Market на български език (Excel)  

* Забележка: За достъп до информацията в Excel ви е необходима парола.


За повече информация може да се свържете с отдел "Пазарна информация":

Teл: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

Е-mail: bse@bse-sofia.bg